De Ceuvels husbåde Foto: Martin Van Wijk

8. november 2017

I Amsterdams forurenede baghave

Hovedattraktionen i det spirende boligområde Buiksloterham er bylaboratoriet de Ceuvel, hvor iværksættere genopliver en forurenet industrigrund.

Jordnær byudvikling

Selv om de Ceuvel i det nordlige Amsterdam blot er en midlertidig samling af byggematerialer, husbåde og ølkasser opstablet på stedet, er området på kort tid blevet en populær legeplads for grønne virksomheder.

Efter en arkitektkonkurrence i 2012 fik en række kunstnere lov til at bebygge den forurenede grund midlertidigt i 10 år. Eneste krav var, at grunden skulle være ren efter låneperioden, og at den ikke måtte bruges til beboelse. Arkitekterne Space&Matter og landskabsarkitekterne Delva vandt konkurrencen med et Christiania-inspireret, budgetvenligt forslag om at bygge med gamle husbåde fra Amsterdams kanaler, som de placerede oven på et ujævnt terræn af komposttoiletter, biofiltre og selvrensende planter.

Oversigtsplan. Oversigtsplan, De Ceuvel. Illustration: Space & Matter
Oversigtsplan. Illustration: Space&Matter

Randområde

Nichevirksomheder flyttede hurtigt ind i det fritstående og frie bylaboratorium, og på få år er den perifere muddermark forvandlet til en brungrøn byoase, hvor der på amsterdamsk vis kan lægges til med båd. Og det er også netop de mange husbåde, et af Amsterdams varetegn, der er by-eksperimentets hovedattraktion. Her har flere kreative virksomheder deres arbejdsgang i, hvad de selv har døbt en clean-tech playground.

De Ceuvel er også et eksempel på et nyt, lokalforankret byområde, der er opstået i kølvandet på den ukontrollerede turistificering af Amsterdams centrum. Hvor bykernen i dag er ufremkommelig, kan du i Buiksloterham stadig finde rolige gader med rå kanter og pladser med upoleret arkitektur. Her er uformelle haverum og skæve adgangssystemer, der inviterer til ophold og gør-det-selv-arbejde.

Bjærgede husbåde. Foto: Martin Van Wijk

Buiksloterhams boliglaboratorier

I et større perspektiv er de Ceuvel blevet et varetegn for hele Buiksloterham, der i dag er et af Amsterdams mest innovative og hurtigt voksende byområder. Tidligere bestod havneområdet af slæbebåde, kraner og tung industri, men med omdannelsen af NDSM-værftet til kunstnerby gik byudviklingen for alvor i gang. Og snart fulgte store virksomheder som MTV og Red Bull og markante kontorbyggerier som Kransporet trop (OTH Architects, 2007). Og med flere store nybyggerier i sigte bliver de små bymæssige overraskelser som De Ceuvel sværere at finde.

Ikonbyggerier er imidlertid ikke det, som gør Buiksloterham til et særligt byområde. Det er derimod et ambitiøst initiativ, der startede med tilblivelsen af de Ceuvel: Manifest Cirkulær Buiksloterham. I manifestet, som er underskrevet af developere, energiselskaber, arkitekter, grundejere og kommune, har området fået navnet living lab, dels fordi der skal eksperimenteres med et bemærkelsesværdigt stort antal kollektive byggegrupper. Dels fordi området som helhed er tænkt cirkulært og CO2-neutralt, med økosystemer, zero-waste-politik, højhuse i træ og elbiler.

En del af Buiksloterham set fra oven med de Ceuvel i forgrunden. Illustration: Niki Boomkens

Cirkulær byudvikling

Implementeringen af manifestet, til hvad der i fremtiden skal blive et stort byggeøkosystem, er i fuld gang. Gennem en lang række små og store projekter afspejles den cirkulære tankegang; der er fokus på bæredygtig opvarmning og afkøling af bygninger, Buiksloterhams vandforsyningssystem omlægges, så overskudsvand kan genbruges fra badeværelser og vaskemaskiner, der etableres led-lys og elektriske ladestationer i offentlige rum og nybyggeri må udelukkende opføres, hvis der er fokus på materialegenbrug.

Amsterdams kommune spiller en vigtig rolle som facilitator af manifestet. Eksempelvis sælges grunde i området efter et fordelsprincip, der giver førsteret til købere, som kan dokumentere at være del af en bæredygtig byggegruppe. Kommunen tilbyder også gratis energirådgivning, og fremtidige beboere kan desuden optage lån i en kommunal bæredygtighedsfond, der støtter opførelsen af boligprojekter i Buiksloterham. Fremtiden vil vise, om ambitionerne om en cirkulær bydel holder. Den lille Ceuvel-oase er i hvert fald en start.