Skudehavnen, København. Foto: Martin Keiding
Skudehavnen, København, har stadig potentialer. Foto: Martin Keiding

19. september 2017

Visioner Hr. Olesen!

Modsat boligminister Ole Birk Olesen drømmer Arkitektens chefredaktør om en pause i byggeriet. For at gøre plads til nye boformer og hensynsfuld planlægning, der tager ansvar for fremtiden.

Arkitekten er helt enig med boligminister Ole Birk Olesen (interview Politiken 19/9 2017) i, at der ikke er brug for flere boliger af den slags, som bliver bygget i København for tiden. De er for store og for dyre.

I modsætning til Olesen er det til gengæld ikke, fordi vi synes, der skal bygges højere og tættere. Mere af den samme kedsommelige arkitektur, som muligvis kun presser grundpriserne yderligere i vejret, som Curt Liliegreen i samme interview gør opmærksom på. Nej tak!

Faktisk drømmer vi helt illusorisk om en pause i det nuværende byggeri. For at gøre plads til nye tanker om boligformer og hensynsfuld planlægning, der tager ansvar for kommende havvandsstigninger, ekstrem nedbør, behov for medbyg, lave priser, bæredygtighed m.m. Det er det, der hedder langtidsplanlægning for kommende generationer.

I interviewet fremhæver Olesen Houston som et godt eksempel på en by med gode, billige, høje boliger. Houston?! Selv om der er delte meninger, peger mange på, at oversvømmelsens voldsomhed hang sammen med ukontrolleret byggeri i lavtliggende områder i en by, som ofte rammes af storm og kraftig nedbør. Det er det, der heder korttidsplanlægning, uden tanke på andet end penge. Det er dyrt at bygge billigt.

Hvis der er brug for noget, er det en gentænkning af vores måde at planlægge og bygge på. Flere arkitektfirmaer har for egen regning fremsat forslag til alternative løsninger. Senest er Urban Powers projekt til en erstatning for havnetunnellen mellem Refshaleøen og Nordhavn i form af et nyt, stormflodssikrende ø-projekt, som Ole Birk Olesen også fremhæver. Men man må dog spørge, om det er en bræmme af Costa del Sol, som spærrer byen inde, der er brug for?

Hvor bliver Olesens store langsigtede visioner for en ny by og nye boliger af? – Kommer Københavns Kommune ikke snart med ideer til eksperimenterende boligbyggeri? Et vigtigt skridt i den rigtige retning er By & Havns planer for Levantkaj i Nordhavn. Mere af den slags, tak.

MK