Mads Bjørn Hansen, Praksis Arkitekter. Foto: Laura Stamer
Mads Bjørn Hansen, Praksis Arkitekter. Foto: Laura Stamer

6. september 2017

“Æstetikken er det vigtigste”

Nyuddannede arkitekter skal have noget på hjerte og være dygtige til at formgive. Så kan resten komme til senere, mener Mads Bjørn Hansen, medindehaver af Praksis Arkitekter.

Hvilke kvaliteter efterspørger du hos en nyuddannet arkitekt?
Jeg synes, det primære er, at de har noget på hjerte. Og at de er stærke som formgivere. De skal have opbygget en fornemmelse for formgivning, proportionering og en evne til at træffe æstetiske valg. At sætte sig ind i stof, i en opgave, i et sted. At de er nysgerrige og tør tage ansvar. Alt det andet – tidsplaner, projektering, jura – det kan de samle op efterhånden.

Hvordan passer de forventninger med kompetencerne hos de nyuddannede, du møder?
Vi har helt nyuddannede arkitekter ansat, som har en stærk fornemmelse for formgivning. Og det har de ikke mindst, fordi de danske arkitektskoler gennem mange år har udmærket sig ved at lægge vægt på det æstetiske og ser faget som en bunden kunstart med en kunstnerisk forpligtigelse. Det er der ikke mange andre skoler i verden, der gør lige så godt. Så den tilgang skal vi passe på i disse dage, hvor det går rigtig stærkt med at få uddannelsesforløb pakket i nogle kasser og få folk ud ad døren i en fart. Når det så er sagt, er det selvfølgelig vigtigt at forstå, at en hel del af de nyuddannede arkitekter ikke kommer til at arbejde på tegnestuer, men alle mulige andre steder. Og her er det nogle andre kompetencer, man kigger efter.

Tager tegnestuerne nok ansvar for at få de yngre arkitekter hurtigt i arbejde?
Nu kan jeg selvfølgelig kun tale ud fra mit eget perspektiv, og tegnestuer er jo også meget forskellige. Men jeg synes måske, der er en tendens til, at tegnestuerne forventer en meget bred forståelse for faget. At de nyuddannede har et vist kendskab til alt lige fra det juridiske til projektering, tidsplaner osv. Og det kan også være ok, men vi lægger altså mest vægt på kvalitet og formgivning. Ligegyldigt, om man arbejder med en loftsplan eller et snit, er der konstant spørgsmål af æstetisk karakter, som man skal tage stilling til.

Hvad gør I selv?
For os er det vigtigt at blande kompetencerne. Ingen kan alting. Så vi har både bygningskonstruktører, praktikanter og nyuddannede arkitekter ansat. Vi forsøger at få de forskellige fagligheder i spil, hver gang vi starter et nyt projekt, så vi kommer hele vejen om den proces, det er at tegne en bygning. Det kan sikkert umiddelbart gøres mere lønsomt, på den anden side kan tilgangen være med til at øge den samlede kvalitet, og det endelige udtryk bliver bedre, og man minimerer risikoen for fejl.

Læs mere om Praksis Arkitekter på tegnestuens hjemmeside