BAD uden skrift. Carlsberg. Illustration: entasis

15. juni 2017

Debat: Når billeder virker

Vi har bedt fem tegnestuer om at dele deres yndlingsvisualisering fra egen hånd. Hvornår lykkedes det gennem billedsproget at formidle nye forestillinger om stedets kvaliteter og projektets intention? Se dem her.

BCVA

Ørestad 2.0

(Illustration: BCVA)
Visionsprojektet Ørestad 2.0 skabte vi i 2013 for at sætte gang i debatten om en fortætning af Ørestad. Illustrationen viser i al sin usentimentale råhed, hvordan der kan skabes et nyt centrum i Ørestad og dannes sammenhæng mellem det nordlige og sydlige Ørestad – set i 110 km/t-perspektiv. Et potentielt hverdagsblik for mange pendlere.

Papirøen

(Illustration: BCVA + MVRDV)
Illustrationen af vores forslag til Papirøens masterplan viser en gyde opstået over tid, skabt af industrielle og praktiske årsager. Illustrationen er et tydeligt billede på urban transformation, hvor man ser de historiske spor i samspil med nye tilførte lag af boliger, gangbroer, street art, haver, butikker osv. Men vigtigst viser illustrationen, at projektet tager udgangspunkt i det byliv, som allerede er opstået på øen. De mange smukke unge mennesker på billedet er nemlig ikke kun en fremtidsdrøm, men en reel beskrivelse af de faktiske kvaliteter på stedet.

C.F. MØLLER

Värtaterminalen. Færgeterminal i Stockholm

En af de helt særlige features er, at vi omdannede terminalens tag til en urban og tilgængelig bypark for rejsende og områdets bydel. Hvorfor vi til konkurrencen helt bevidst bestræbte os på at skabe visualiseringer, der evnede at fange stedets helt særlige karakter og stemning, både som det ér – men også som vi forestillede os vores projekt skulle blive en forstærkende del af, især oplevet fra projektets taglandskab.

Derfor var det vores ambition at indfange projektets evne til sammensmelte bygningen, stedets urbane karakter og skærgårdens og himmelens store åbenhed til en samlet helhed. Illustrationen af mennesker i billedet underlægger sig bevidst projektet og stedets grandiose skala og vidde. Visualiseringens bevidste brug af grønlig duotone var et forsøg på at lægge yderligere et stemningslag til den fænomenologiske oplevelse af stedets særlige karakter, der på visse dage kan opleves mere som landskaber og himmel end by, der møder havnekant. 

Ét eksempel på et projekt, hvor der helt bevidst blev arbejdet med farve, skala og iscenesættelse af stedets forblæste storladenhed snarere end fotorealistiske solskinsstemninger.

FØR. Illustration: C.F. Møller
EFTER. Foto: Adam Mørk

ENTASIS

Det bevidst utopiske billede

Billedet fra vores Carlsbergkonkurrence er som en Magritte, hvor placeringen af drengen på vippen antyder det mod, der skal til for at springe ud i hele byomdannelsen, og den rekreative pool antyder vigtigheden af byens rum, og at kun fantasien sætter grænser. Wikipedia: Magritte’s work frequently displays a collection of ordinary objects in an unusual context, giving new meanings to familiar things.

BAD uden skrift. Carlsberg. Illustration: entasis

Det bevidst realistiske billede

Billedet fra vores konkurrence om Aarhus Sejlsportcenter viser sejlere på molen, sejlads på vandet, den beskyttede siddeplads ved facaden og den eksponerede tribune mod vandet. Risskov i baggrunden. Elementet – vejret – er til stede som en værdig med- og modstander.

Århus Sejlsportcenter. Illustration: entasis

VANDKUNSTEN 

City in between

De to renderinger stammer fra samme projekt – men på forskellige stadier i projektets forløb. Den første er fra konkurrencen “City in between”, udskrevet af Aalborg Kommune og Realdania. Den næste er fra projektets videreudvikling som et af Realdanias Kickstart-projekter – “Kickstart Tornhøj”, der omhandlede et mindre byfortætningsområde i den store “City in between”-plan.

Det kan ses på første billede, at det er en konkurrencerendering, der skal fortælle en historie med mange lag. Og selvsagt en historie, vi gerne vil have, skal overbevise modtageren om projektets kvaliteter. Det handler om de fysiske forandringer i området – ny bebyggelse, et nyt byrum og en ny tunnel. Og det handler om at forsøge at beskrive en forestilling om det liv, der kan leves i disse nye rammer.

Vi tænker faktisk over at prøve at ramme et niveau for en beskrivelse af ‘bylivet’, der ikke er helt ved siden af virkeligheden. Vi bruger tit moderate gråvejrshimler og ‘almindelige’ mennesker og prøver at fremstille begivenheder, der faktisk med en vis realisme kan komme til at foregå det pågældende sted. Alligevel må man konstatere, at billedet har et ret intenst byliv – stedet taget i betragtning, og vi kan ikke undsige os, at det ikke giver et helt realistisk indtryk. Billedet blev brugt igennem en lang inddragelsesproces med alle de forskellige aktører og interessenter i området. I den forstand var det et væsentlig ‘værktøj’ ift. at holde fast i den fælles vision.

Det andet billede er fra samme sted, blot set fra den anden side af tunnelen, der i projektets forløb er blevet til en bro. Denne rendering er selvsagt ikke en konkurrencerendering, men et billede, vi udvikler for sammen med vores bygherre og samarbejdspartnere at danne os et så præcist billede som muligt af det, der faktisk skal realiseres. Her er ‘bylivet’ beskrevet meget realistisk. Det er to billeder, der har haft forskellige formål, og hvor modtageren har haft forskelligt udgangspunkt for at ‘læse’ billedet. Der er ingen tvivl om, at i konkurrencesituationen, hvor man har ét skud i bøssen for at overbevise modtageren – at der kommer vi lettere til at overdrive omfanget af byliv. Vi vil jo så gerne fremhæve alle projektets gode sider.

Men det er en rigtig ambition at prøve at ramme en realisme i renderingerne, så vi må hellere tænke lidt mere over det fremadrettet.

JJW ARKITEKTER

NATURCENTER AMAGER STRAND – Visualiseringen som skitse

Det valgte eksempel stammer fra projektmaterialet til naturcenteret og den blå foreningsby på Amager, indviet i maj 2015.

Illustrationen arbejder med en rå, urenderet digital model som underlag for en bevidst klippe/klistre-collage. Billederne skal ikke forsøge at vise et færdigt sted, men skildre en tegnet stemning. Billedet ligger i feltet mellem foto og tegning – en skitse fremfor et færdigt projekt – en undersøgelse af en ønsket stemning. 

Projektets budget var lille, derfor skruede vi bevidst ned for det store tidskrævende renderingsapparat, og vi erfarede, at med den rå form som underlag kunne vi arbejde på en anden måde med billedernes udtryk. 

RETTEN I ROSKILDE – Visualiseringen som værktøj

En god rendering kan være en vigtig måde at fastholde kvaliteten i særligt totalentrepriseprojekter på. Det, man viser i sin rendering, det udtryk, de materialer, den stemning, vil bygherre og brugere efterspørge, og det er derfor sværere at spares væk.

I Retten i Roskilde, OPS-projekt i totalentreprise, havde vi særligt fokus på stemningen og materialerne i det centrale atrium i retsbygningen samt på bygningens facader, materialitet og fremtræden. Der blev lavet to renderinger, en indefra og en udefra. Det, man kan se på renderingerne, lykkedes vi i høj grad med at få gennemført. I modsætning til mange af de andre rum, som bygherre og brugere ikke ‘kendte’, og hvor de derfor ikke kunne holde fast i en særlig kvalitet el. et særligt udtryk.