Radbahn Berlin. Berlin. Illustration: e.V. paper planes
Radbahn Berlins Möckernstrand-vision. Illustration: paper planes e.V.

26. juni 2017

Over os ubanen, under os cykelsti

Radbahn Berlin er ikke blot en opfordring til at bygge en bedre cykelinfrastruktur, men en vision om at skabe særlige steder til forbedring af kvaliteten i det offentlige rum.

Mens det i København for længst er blevet en selvfølge at investere i cykelinfrastruktur, tynges Berlin og resten af Tyskland af bilproducentnationens Autolobby og dens problematisk nære forhold til den politiske arena. Den lave andel af cyklister og høje dødstal blandt samme gruppe bærer vidne om de miserable forhold for cyklende i den tyske hovedstad. I de senere år har bilernes selvforståelige dominans på gaden i stigende grad mødt tiltrængt modstand via selvorganiserede initiativer –  herunder kreative massecyklistprotester (Critical Mass), programmer for forbedringer af situationen (Volksentscheid Fahrrad) og billeder på alternative virkeligheder – som inspirerer til debat og søger dialog med politikerne.

Vision for ny cykelkultur

I 2015 lancerede en uafhængig, tværfaglig, yngre gruppe byplanlæggere Radbahn (cykelbane) Berlin: En idé om at forvandle det negligerede rum under U1-højbanen til en cykelsti, der som en 9 km lang flanørrute tværs gennem byens midte forbinder Vest- med Østberlin. Idéen stormede på kort tid Facebook og de trykte medier og vandt udpræget interesse og opbakning. De første appellerende skitser er nu blevet uddybet i et detaljeret koncept med mulige trafikplanlægningsløsninger, økonomiske beregninger og talrige impulser til, ”hvordan erhverv, mobilitet og samliv i fremtidens Berlin kan formgives mere bæredygtigt” (”Radbahn Berlin. Eine Potenzialanalyse 2017”).

Radbahn begynder ved Bahnhof Zoo i Tiergarten og ender ved Oberbaumbrücke på den nordlige side af Spree på grænsen mellem Kreuzberg og Friedrichshain. Undervejs, syd om det historiske centrum, krydser den pladser og parker, løber under højbaneviadukten og ubanestationerne og langs med Landwehrkanal, støder på markeder, cykelstationer, kultur og gastronomi, udvider sig og bliver til en strand, en promenade eller grønne opholdsrum. Således er Radbahn Berlin ikke blot en opfordring til at bygge en bedre cykelinfrastruktur, men en vision om at skabe særlige steder til forbedring af kvaliteten i det offentlige rum.

Brugerne betaler

Potentialestudiet danner grundlag for, at Senatet i et næste skridt kan kontrollere gennemførligheden af projektet. Med den siddende rød-rød-grønne regering, som har kundgjort store investeringer i cykelinfrastrukturen, er der (forhåbentlig!) grund til at være optimistisk.

I forsøget på at finansiere sit arbejde har gruppen, der kalder sig paper planes, startet en crowdfundingkampagne. Man kan bl.a. støtte projektet ved at købe potentialestudiet, som findes på både tysk og engelsk, via dets hjemmeside.

Se mere på Radbahn Berlins hjemmeside

Radbahn Berlin, Berlin, paper planes e.v.
U1-højbanen ved Möckernbrücke station, som området ser ud i dag. Foto: paper planes e.V.
Radbahn Berlin. Berlin. Illustration: e.V. paper planes
Radbahn Berlins Möckernstrand-vision. Illustration: paper planes e.V.