Puzzle Wall, dynamisk møbelsystem. Foto: Hans Bærholm for Spacon & X

6. juni 2017

Et tværfagligt fællesskab

På Spacon & X har de fundet en ny måde at være arkitekter på. Alt foregår på tværs af faggrænser og i en skala, hvor man ikke mister kontakten til de fundamentale processer.

“Lyset er et levn fra den smedje, som var her før os og havde ligget her i 53 år,” fortæller Svend Jacob Pedersen, den ene af firmaets partnere. Med henvisning til den serie af insisterende lysstofrør, der sætter spot på de 13-15 medarbejdere, som lige nu sidder eller står rundt om kæden af skriveborde i kernen af rummet. “Folk kommer stadig af og til forbi med et eller andet, de gerne vil have smedens hjælp til at reparere”. Dér må de nye indflyttere melde pas. Til gengæld er de leveringsdygtige, hvis kunden skal have hjælp til at udvikle et nyt indretningskoncept, at designe et nyt møbel eller måske endda en hel bygning, som forener de tre led, som tegnestuen fagligt favner.

Ned i skala

Tegnestuens grundfortælling handler om at arbejde som en samlet enhed, hvor alle fagligheder tager del i udviklingsarbejdet hele vejen igennem. Og den handler om at skabe synergi mellem de forskellige niveauer, fra bygningen over indretning og helt ned til det enkelte møbel. At komme ned i skala har været det eneste rigtige for at genvinde kontrollen over processen, fortæller Nikoline Dyrup Carlsen, som ud over at være partner og medstifter også danner par med Svend Jacob Pedersen.

“I mit tidligere arbejde som arkitekt, før vi startede Spacon & X, oplevede jeg ofte, at der var langt fra dét, vi tegnede, til det færdige byggeri, ligesom det var meget forskelligt, hvor stor en rolle vi som arkitekter spillede i forhold til det samlede resultat.”

“På en stor tegnestue kan hver medarbejder hurtigt blive meget specialiseret i ét bestemt led i byggeforløbet. Vi har givet os selv muligheden for at være med hele vejen og dermed også stille de helt fundamentale spørgsmål på ny: Hvordan bygger man egentlig en væg? Kunne en væg have andre anvendelsesmuligheder, tilstande m.m. end de standardiserede moduler, der bruges i dag? Det er i den type fundamentale spørgsmål, at innovationen opstår.”

Det skæve hold

Ligesom inventaret i baghuset stadig er under konstruktion, er det mærkbart i samtalen, at tegnestuens identitet også udvikles i et løbende samspil. Samtidig illustrerer det den samarbejdsorienterede tilgang på tværs af fagligheder, som tegnestuen er baseret på. Mens Nikoline er uddannet arkitekt, kommer Svend fra reklamebranchen og har en baggrund som konceptdesigner. Den tredje partner, Malene Hvidt, er ligeledes arkitekt.

Den faglige alsidighed afspejles i den samlede medarbejderstab, hvor det er et mål på alle opgaver at have både et “straight team”, som er arkitekterne, og et “crooked team”, altså det skæve hold, som repræsenterer andre fagligheder. Og der skal være 50% af hver, understreger Svend. I skrivende stund har tegnestuen 14-16 ansatte og freelancere, som spænder fra en kandidatstuderende fra Oplevelsesøkonomi, der skriver speciale om virksomhedens metode, til produktudviklere og designingeniører samt projekterende arkitekter med flere års erfaring. Herudover indgår tegnestuen i diverse udviklingssamarbejder fra strategiske og antropologiske studier (f.eks. i relation til strategier for IKEA) til digitale produktionsfirmaer, med henblik på udvikling af nye produkttyper.

“Det her med at spille op ad publikum hele tiden er noget af det, vi synes, der mangler i arkitektfaget, hvor en idé, lidt firkantet sagt, bliver valideret i en cirkel af akademikere. Når det så engang er færdigt, står det sin endelige prøve for et publikum. Der kan være gået fem år, så man kan have nået at reproducere de samme fejl igen. Vi vil finde en vej til at få arkitekturen tættere på den måde at interagere med publikum,” slutter Svend.

FAKTA

Partnergruppe: Svend Jacob Pedersen, stiftende partner, designer og konceptudvikler, Nikoline Dyrup Carlsen, stiftende partner, arkitekt MAA, Malene Hvidt, partner, arkitekt MAA