Tv. Bente Damgaard, Schmidt Hammer Lassen Architects. Th. Mette Kynne Frandsen, Henning Larsen Architects. Foto: Agnete Schlictkrull
Tv. Bente Damgaard, Schmidt Hammer Lassen Architects. Th. Mette Kynne Frandsen, Henning Larsen Architects. Foto: Agnete Schlictkrull

6. maj 2017

Samarbejde er nøglen

Interview med direktørerne for to af landets største tegnestuer om, hvordan den globale konkurrence påvirker deres arbejdsvilkår.

De fleste har nok hørt den, og nogle har måske ligefrem lagt stemme til den: myten om, at de store tegnestuer erstatter uddannede arkitekter med bygningskonstruktører eller ivrige internationale praktikanter til lav løn. Men det afviser administrerende direktør i Henning Larsen Architects, Mette Kynne Frandsen, der ser rygtet som udtryk for “gammeldags tænkning”:

“Det er vigtigt for vores forretning, at vi får internationale studerende ind, i øvrigt sammen med de danske. Dels er det et rekrutteringsgrundlag for os efterfølgende. Dels forudsætter dét at arbejde globalt også en international stemning på tegnestuerne, og det er de internationale praktikanter en vigtig del af”. Hun understreger i øvrigt, at alle ansatte i Danmark naturligvis følger danske overenskomster.

Samme indstilling har hendes kollega Bente Damgaard, der er CEO i Schmidt Hammer Lassen, og som ikke giver meget for løse rygter. De internationale medarbejdere er ifølge hende en nødvendig forudsætning for eksportsucces:

“Der er en tradition blandt arkitekter for at rejse ud og arbejde, mens de studerer. Det giver en sund udveksling af kultur, viden og kompetencer og betyder meget for vores virksomhed, at vi både har danske og internationale praktikanter.”

Brede teams er bedst

Heller ikke når det kommer til bygningskonstruktørerne, rammer førnævnte kritik inden for skiven. Ingen af de to tegnestuer har haft en nævneværdig stigning i antallet af bygningskonstruktører de senere år, og dem, de har ansat, er de glade for:

“Vi prøver kontinuerligt at skabe den mest optimale sammensætning af medarbejdere for at sikre mangfoldighed, både uddannelsesmæssigt og i alder og køn. Det er dét, som skaber et kreativt miljø, der kan imødekomme de komplekse krav, som eksempelvis digitaliseringen stiller til dagens arbejdsmarked,” forklarer Bente Damgaard fra Schmidt Hammer Lassen. Mette Kynne Frandsen supplerer:

“Jeg ser det sådan, at det, vi lever af, er kompetencer og samarbejde. Der er hastig udvikling i vores branche, især med digitaliseringen, og der skal være nogle medarbejdere, som er gode til dét og brænder for det og sikrer, at vi kan lave bygbare løsninger. Hvis du spurgte vores arkitektmedarbejdere, ville de sige, at samarbejdet i brede teams er helt nødvendigt.”

Kvalitet vejer højere end pris

En anden nødvendighed for at gøre sig gældende på det globale marked er at have en bæredygtig forretningsmodel. Her kunne man fristes til den forestilling, at skismaet mellem de forholdsvis stringente danske løn- og trivselsvilkår og så de høje krav til tempo og konkurrencedygtighed, som et globalt marked stiller, ville skabe problemer. Men det afviser de to ledere. Prisen bliver alligevel aldrig det afgørende parameter for danske tegnestuer, slår Mette Kynne Frandsen fra Henning Larsen Architects fast:

“Vi konkurrerer ikke på at være billigst, det kan vi slet ikke, når vi arbejder globalt. Vi konkurrerer på viden, samarbejdsevne og kvalitet. Samarbejdet med lokale arkitekter er bærende for vores forretningsmodel, og de arbejder naturligvis på lokale vilkår. Det gælder også vores egne medarbejdere på de internationale kontorer. Vi kan ikke trække danske lønvilkår med ud, det ville skævvride på lokalt niveau”. Til gengæld sørger Henning Larsen Architects for at have nogle værdier, som går på tværs af alle kontorer, såsom en ensartet ledelsesstrategi, tilbud om efteruddannelse og mulighed for udveksling.

Ifølge Bente Damgaard fra Schmidt Hammer Lassen har evnen til at samarbejde med andre kulturer i det hele taget været betegnende for dansk arkitektur gennem mange år. Måske pga. landets ringe størrelse har det været nødvendigt at kigge ud over grænserne, og den tilgang har været god:

“Danske tegnestuer hører til den absolutte elite, når det kommer til proces og kvalitet. Vi har fagligt dygtige medarbejdere og en tradition for at samarbejde på højt niveau og i international kontekst. Men ingen danske tegnestuer har tilstrækkelig størrelse til at have den nødvendige viden om så mange specifikke markeder, så de lokale samarbejdspartnere er en uundværlig hjælp i forhold til ting som kontrakter, honorarniveauer og bygningsreglementer.”

Krav til unge arkitekter

I Arkitekten 04/2017 fortæller rektorerne fra skolerne i Aarhus og København, hvordan de vil bidrage til at nedbringe ledigheden blandt nyuddannede arkitekter. Torben Nielsen fra Arkitektskolen Aarhus refererer til en undersøgelse fra 2014, som viser, at arbejdsgiverne over en bred kam ønsker sig større forretningsforståelse og bedre samarbejdsevner hos de unge. Det er ikke helt fremmed for Bente Damgaard fra Schmidt Hammer Lassen, som understreger, at de unge arkitekter, hun møder, er både dygtige, nysgerrige og kreative:

“Men det er gavnligt, hvis de får en kommerciel tilgang med i bagagen, en forståelse for, at en tegnestue er en virksomhed, der skal drives, og at det er nødvendigt med økonomisk råderum for at skabe en kreativ frihed,” siger hun.

Ligeledes hos Henning Larsen Architects lægges der vægt på nysgerrigheden og på, at de unge har en åben indstilling over for forskellige måder at arbejde på og har været ude i løbet af deres studietid.

I det hele taget har personlige kompetencer og evnen til at samarbejde fået en større betydning i dag, end det havde for 10 år siden:

“I dag er det vores opgave gennem vores arkitektur at lægge rammerne for et indhold, der kan skabe en merværdi. Om det så er en arbejdsplads, bolig eller andet, så skal vi kunne udfordre programmet, men selvfølgelig med dialog og samarbejde med kunden og andre aktører, og det er helt centralt, at også de unge arkitekter har den forståelse,” slutter hun.

Artiklen blev bragt første gang i Arkitekten 05 2017

FAKTA
Henning Larsen Architects har godt 300 ansatte fordelt på syv kontorer verden over. Ca. 10% af de ansatte i København er interns. Schmidt Hammer Lassen har 150 ansatte, fordelt på kontorer i København, Aarhus og Shanghai.