Venedig Biennale. Foto: Martin Keiding
Kreativ kø. Venedig. Foto: Martin Keiding

3. april 2017

Kreativ kø

For mange fondsfinansierede projekter negligerer arkitektkonkurrencen, skriver Martin Keiding, der slår på tromme for en genopbygning af Danmarks førerposition på konkurrenceområdet.

En privat fond donerer et større beløb til et byggeri. Mon pengene er givet på betingelse af, at en bestemt arkitekt skal tegne huset? Den har vi hørt før i forbindelse med noget operabyggeri. Nu sker det måske igen med den planlagte udvidelse af Bornholms Kunstmuseum.

Offentlige og private bygherrer går sammen, ringer til et arkitektfirma, får Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell med på vognen og fyrer kanonen af, direkte fra den københavnske banegrav ved Palads-biografen og ud i den blå luft.

Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler, kan ifølge dr.dk næsten ikke få armene ned ved tanken om, at verdens femtestørste badeland, Nordic Water Universe, snart går i jorden for private midler. I Viborg glæder man sig til, at Apple opfører et datacenter på små 250.000 kvm.

Her skal vi ikke stå i vejen for vækst. Men hvor bliver arkitektkonkurrencerne af? Jo, ifølge EUs udbudsregler er man forpligtiget til at udskrive en eller anden form for konkurrence, hvis man er en offentlig bygherre, og budgettet er på omkring 1,5 millioner kroner eller derover. Men hvis en privat og en offentlig bygherre går sammen, skal der kun en konkurrence på bordet, hvis det offentlige er involveret med mere end 50% af udgifterne.

Er finanserne private, kan du gøre, lige hvad du vil, og da det koster penge at udskrive en konkurrence, kan det være fristende at lade være, på kort sigt.

Det er ikke, fordi man ikke kan bygge endnu en udvidelse af Bornholms Kunstmuseum. Fogh & Følners oprindelige byggeri er resultatet af en åben konkurrence med 186 deltagere. Samme procedure bør naturligvis følges i forbindelse med den areal- og volumenfordoblende udvidelse, som det foreslåede projekt ligner. Hvis det kniber, siger vi ikke nej tak til en prækvalifikation, bare vi får en dialog med bygherren, et sagligt program og en fagfællebedømmelse. Det er demokratisk, det er brugerinddragende, det er nedefra og op!

Banegraven i København er et hul i jorden, og Poul Gernes’ farver på Palads er gyseligt specielle. Og hvad så?! Imperial-biografen er et stykke fornem arkitektur, Vesterport Station er en lille funkis-perle, tæt ved troner SAS-hotellet – og det åbne, buede byrum er da et fantastisk træk med sit eget poetiske præg. Så på med konkurrencen om udviklingen af det område.

250.000 kvadratmeter under samme tag er en landskabsarkitektonisk opgave, som vel bør løses gennem ædel kappestrid?

Arkitektstanden, mange gode bygherrer og forskellige fonde har taget flere initiativer til at udvikle konkurrencetyper og skabe forståelse for pointerne i at få undersøgt tingene grundigt, før man bygger, og der er tydeligvis kun én ting at gøre; blive ved med at insistere og gøre det til en del af den fagkritiske debatkultur, som vi skal se at få genopbygget i dette land.

Danmark er på mange områder et foregangsland, lad os nu også se at blive det på konkurrenceområdet igen, og hvis nogen klynker over transaktionsomkostningerne – så lad være med at deltage – jeg kan garantere for, at andre står i kø.

Læs også

Arkitekten anbefaler

Bæredygtighed og byggeteknik
Læs mere
Studenterklumme. Alexander Rodchenko, Bøger, 1924.

Arkitektens studenterskribenter

I starten af året udsendte vi et call, hvor vi inviterede arkitektstuderende med vid, bid og udsyn til at skrive kritiske klummer til den kommende studenterklumme. Fire studerende er nu udvalgt til at skrive klummer i Arkitekten det næste år. De præsenterer sig selv her.
Læs mere
Studenterklumme. Alexander Rodchenko, Bøger, 1924.

Call: Studenterklumme i Arkitekten

Vil du være med til at sætte dit præg på Arkitekten og den faglige debat i Danmark?
Læs mere