Pulsen. Leth & Gori. Elkiær + Ebbeskov. Balling. Adam Mørk. Arkitekten.
Ankomst. Foto: Adam Mørk

11. juli 2015

Multihuset Pulsen

I Balling, hvor to landeveje krydser hinanden vest for Skive, ligger det multihuset Pulsen, som er baseret på ideen om en landsby i landsbyen.

FAKTA

Pulsen
Adresse: Stadion Allé, Balling, 7860 Spøttrup
Bygherre: Den selvejende institution Pulsen i Salling
Opførelsesår: 2014
1. præmie i åben projektkonkurrence, 2011, udskrevet af Lokale- og Anlægsfonden
Arkitekter/totalrådgiver: Elkiær + Ebbeskov og Leth & Gori (delt ophavsret)
Arkitektmedarbejdere: Ane Ebbeskov, Karsten Gori, Uffe Leth, Lotte Elkiær, Rune Bundgaard Jørgensen, Kit Ottsen, Kaspar Lohse
Ingeniør: Bascon
Landskabsarkitekt: Elkiær + Ebbeskov og Leth & Gori (delt ophavsret)
Byggeledelse: Arkitektfirmaet Andreas Ravn
Fagentrepr., råhus: Ole Ibsen
Fagentrepr., tømrerarbejder: Odense Tømrerfirma
Fagentrepr., installationer: Børge Hansen VVS
Fagentreprise, vandbehandling: Processing

Landsbyen Balling vest for Skive ligger, hvor to landeveje krydser hinanden. Byens huse ligger langs vejene, og i armhulen mellem to vejarme, godt gemt bag villahaverne, ligger landsbyens nye multihus, Pulsen. Tegnet på baggrund af en arkitektkonkurrence og finansieret af lige dele nationale puljer og lokale viljer.

Som egnen og landsbyen gør Pulsen ikke meget væsen af sig. At man som udefrakommende ville have svært ved at finde bygningen uden de kommunale blå skiltes venligtsindede pile, gør ikke så meget. De lokale ved godt, hvor den ligger. Med sin placering mellem parcelhusenes bagskel og skolens parkeringsplads har den ikke nogen at gøre dansetrin for, og det forekommer derfor ikke stødende, at bygningens lidt bryske ydre holder på dens indre som en dyrebar hemmelighed.

En landsby i landsbyen

Konkurrenceforslaget vandt på ideen om en landsby i landsbyen. En bygning bestående af flere bygninger, bundet sammen af et overdækket net af indre gader. Denne idé er ført igennem i den endelige udførelse og gør, at bygningen udefra har en noget uklar gestalt. En besværlig præmis for konkurrencen var, at en eksisterende sportshal skulle indgå i komplekset. Et sådant skrummel vil altid være en arkitektonisk udfordring.

Bygningens ydre er fersk. Murværket i den gamle hal er blevet vandskuret og suppleret med eternitplader. De nye bygningsdele står i rå beton med få, koncentrerede vinduesåbninger. Nuancer af lysegråt og en råhed, der matcher de vestjyske vindstyrker. Et antal ovenlys i form af forskubbede pyramidestubbe udgør bygningens – og arkitekternes – diskrete signatur.

Bygningen har to indgange, hver fra sin parkeringsplads. At man ankommer i bil, er fuldstændig underforstået. Fra den primære ankomstside mod vest fortæller bygningen ikke om sin adgang. Et stort indeliggende glasparti er blot et vindue til en multisal. Let distraheret af boldbanernes højtråbende reklamebander og en larger-than-life sponsor-stele finder man et håndtag i en glasdør i den ene ende af et langt vinduesbånd. Vel inde mødes man straks af boldenes klask fra sportshallen. Et hjørne af hallen er åbnet op og står i forbindelse med de indre gader. Det er i det hele taget de åbne forbindelsers rum. Centralt i bygningen, ret foran den ankommende, ligger en café. Skærmet af glasvægge på tre sider tilbyder cafeen et panoptisk udsyn over hele komplekset og til det centrale torv.

Pulsen. Leth & Gori. Elkiær + Ebbeskov. Balling. Adam Mørk. Arkitekten.
Foto: Adam Mørk

Torv og gader

Torv og gader er mere en konceptuel idé end en rumlig erfaring. Det gør imidlertid ikke noget. Modsat det ferske og bryske ydre tegnes bygningens indre gader af træ og glas. Af rumligheder, der overlapper, og hvis adskillelse er delvist opløst. Glasvægge mellem torv og café, multisal og møderum ophæver skellet mellem gade og bygning i bygningen. Et værksted står i helt åben forbindelse med torvet, men synes endnu ikke at have fundet sin bestemmelse siden åbningen sidste efterår. Fjernest fra vestindgangen ligger et sundhedshus og et badeanlæg. Sundhedshuset er organiseret omkring sin egen lysgård. Det har adgang fra østindgangens vindfang, så man kan gå til lægen med sine skavanker i al diskretion uden at bevæge sig ind i den indre gade. Badeanlægget med pøl, spa og sauna ligger som anlæggets sydlige udpost og har direkte adgang til en plankebelagt vest- og sydvendt terrasse, på to sider af en stor sandbane. Den omkransende mur fra konkurrenceforslaget er desværre faldet for excel-arkets nådesløse sumfelt, som har overladt terrassen i reklamebandernes vold.

Detaljering

Bygningens detaljering er djærv og tømreragtig. Krydsfinér i forskellige kvaliteter møder limtræ, troldtekt, rå beton, eternit og malede og lakerede karme i en uhøjtidelig og collageagtig komposition. Ingen finish for feinschmeckere. Det let gyldne, slebne og epoxylakerede betongulv står dog overraskende godt til de rå og derfor grå betonvægge.

Torv og gader er overdækket af smalle sammenstillede saddeltage af glas i sorte rammer. Taget hviler på et stort limtræsgitter, der igen ligger af dels på limtræssøjler og dels på de tilstødende bygningsdeles ‘ydervægge’. På en solskinsdag giver det et behageligt lys og skyggetegning og tilstrækkeligt lys til, at den indeliggende café ikke forekommer mørk. Uden varme på er her dog kun 17 grader på en vinterdag. Om det modsat bliver for varmt på en solrig sommerdag har dette års sommer endnu ikke givet anledning til at vurdere.

Pulsen. Leth & Gori. Elkiær + Ebbeskov. Balling. Adam Mørk. Arkitekten.
Indre torve og gader. Foto: Adam Mørk

Uhøjtideligt

Bygningens fineste arkitektoniske træk udspiller sig diskret i overgangen mellem de enkelte bygningsdele. I selve vægzonen er der arbejdet med nicher, reoler, skranker, hylder og siddepladser på en stille og sympatisk måde. Det er gjort med en omsorg for mennesket i rummet, der leder tanken hen på de hollandske humanistiske arkitekter som Hertzberger og van Eyck, helt uhøjtideligt. 

Store mobile krydsfinerbokse møblerer torv og gader. Mens nogle slet og ret er skabe, åbner andre sig som opretstående kubistiske muslinger og åbenbarer et blødt indre af siddehynder i ganefarvet betræk. Mobile stabelkasser og en trampolin nedfældet i torvets gulv fuldender invitationen til letsind og leg.

Desværre er træværket mange steder skæmmet af skjolder efter indtrængende vand. Angiveligt har byggeprocessen fordret, at torvets limtræskonstruktion har stået ubeskyttet for vind og vejr i en længere periode, inden klimaskærmen har kunnet lukkes. Billige bygninger skal der ironisk nok passes bedre på end dyre. Og der skal ikke meget til, før så råt et hus som Pulsen kommer til at virke slidt. Så vidt er det da heller ikke kommet, men de mange skjolder er en ærgerlig ankel at forvride så tidligt i bygningens levetid.

Pulsen trækker på nogle gode traditioner for arkitektur for mennesker. Og på underfundig vis vækker den minder om bygninger fra 1970erne. At Pulsen også peger fremad for dansk arkitektur, er nok for meget at forlange. Ikke desto mindre skal den nok vise sig at udstikke en retning for arkitekterne. Med et stilfærdigt budget i en stilfærdig egn har de skabt en stilfærdig bygning til et stilfærdigt formål. Og det har de gjort ganske godt.

Pulsen er landsbyen Ballings nye multihus. Det godt 3.900 kvm store byggeri transformerer og integrerer den eksisterende idrætshal i et samlet bygningsanlæg, der organiseres som en landsby i landsbyen. Idræts- og bevægelsessale, kulturhus, folkesal, fitnesshus, well­nesshus og sundhedshus bindes sammen af et netværk af overdækkede gader, stræder og pladser. Ved at arbejde med mellemrummets skala og dimensioner oprettes en række nye steder for det liv i huset, som er uplanlagt.De enkelte aktivitets- og bevægelsessale er som udgangspunkt multianvendelige. Der er arbejdet bevidst med at give de enkelte rum en særlig performance og kvalitet ift. egenskaber som robusthed, tilpasningsdygtighed, akustik, dagslysforhold, materialitet og overflader mv. – med det mål at sikre multihusets mangfoldighed, indholdsmæssigt, men også oplevelsesmæssigt. Byggeriet har en høj bæredygtighedsprofil, som bl.a. omfatter en inddeling af anlægget i forskellige klimazoner og lever op til lavenergiklasse 2015 iht. BR10.

Tekst: Arkitekterne, bearbejdet af red.

 

Artiklen blev udgivet i Arkitekten 07/2015