Danmarks Borgcenter. Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Jens M Lindhe. Vordingborg. Arkitekten.
Foto: Jens M. Lindhe

11. juni 2015

Danmarks Borgcenter

I Vordingborg, på det sydligste Sjælland, indviede man i 2014 et borgcenter på terrænet for det tidligere Vordingborg Slot.

FAKTA

Danmarks Borgcenter
Adresse: Slotsruinen 1, 4760 Vordingborg
Bygherre: Danmarks Borgcenter/Anlægsfonden Vordingborg Borg
Opførelsesår: 2012-2014, 1. præmie i konkurrence 2011
Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter 
Arkitektmedarbejdere: sagsarkitekt: David Sherman
Projekteringsleder: Brian Uhd Hansen
Ingeniør: COWI 

Borgcenteret er ikke en enkeltstående bygning, men betegnelsen for hele borgområdets ruinterræn, bygningerne derpå og de omkringliggende voldgrave. Centeret er etableret for primært private fondsmidler, der bl.a. er brugt til at genetablere voldgrave og rydde op i områdets bygningsmasse.

En fløj er revet ned og har givet plads til en tilbygning, der rummer hele borgcenterets formidlingsdel.

Denne er tegnet af Lundgaard & Tranberg, der i 2011 vandt en arkitektkonkurrence. Bygningen tager udgangspunkt i det lokale museums intentioner om at gøre besøget til en kvalitativ, iscenesat oplevelse frem for en kvantitativ udstilling af artefakter. Det kræver et andet arkitektonisk udgangspunkt end et klassisk museumsbyggeri. Virkemidler fra teaterets, filmens og teknikkens verden skal faciliteres i byggeriet.

Danmarks Borgcenter. Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Jens M Lindhe. Vordingborg. Arkitekten.
Foto: Jens M. Lindhe

Tilbygning i stål

Tilbygningen ligger og tager imod, når man ankommer fra Slotstorvet. En let drejet og lav, kileformet profil giver bygningen et underdanigt og introvert udtryk. Det understreges af beklædningen i cortenstål, der i patinering og taktilitet matcher Gåsetårnets 700 år gamle munkesten.

Tagets hældning følger landskabets forløb og kommer så nær jorden, at der ingen tvivl lades tilbage om hierarkiet blandt ruinterrænets bygninger. Igen er det Gåsetårnet, der dominerer. 

Anonymiteten fortsætter langs med bygningen. Eneste brud i cortenstålets ensartethed er en port, der får facaden på publikumssiden til at ligne bagsiden. Mere poesi er der på de andre sider, hvor naturen får lov at vokse helt tæt på, som var tilbygningen en ruin.

Vejen ind i tilbygningen går gennem en mandskabsbygning fra 1700-tallet, der rummer butik, café og toiletter. En sort inddækning i træ pryder gavlfacaden, der via en mellembygning i beton, stål og glas kobler sig på tilbygningen i cortenstål. Det lille parti i glas er en klassisk måde at skille elementer ad, der differentierer sig i materialitet, årgang eller retning, men her gør glasset ikke overgangen så ‘usynlig’, som det sikkert har været tilstræbt. Et højt betonfundament, glat stål i sorte farver og transparensen gør. at mellembygningen står tilbage med et selvstændigt udtryk, der hverken understøtter nyt eller gammelt. Grebet får godt nok tilbygningen til at stå som et klarere defineret volumen, men en mellemgang iklædt samme rustne stål som Lundgaard & Tranbergs nye del havde gjort fortællingen om materialitet og patina endnu stærkere.

Danmarks Borgcenter. Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Jens M Lindhe. Vordingborg. Arkitekten.
Foto: Jens M. Lindhe

Den indre iscenesættelse

Indenfor træder man fra det smalle lyse ind i det store dunkle. 

Under cortenstålets lave ydre graver en insitu-støbt betonbygning sig en etage ned og sideværts i terrænet. Øverst, i stueetagen, skaber et langt rumforløb flere arkitektoniske fortællinger. 

De insitu-støbte vægges taktile tyngde kombineres med projektioner og vægmalerier og slår en alvorlig, næsten andægtig tone an. Det bruges der mange kvadratmeter på, og umiddelbart virker det som en synd i klassisk museumssammenhæng. Men rummets dimensioner og forløb videre ud i en imposant trappe giver mening, når museets formidlingstankegang kobles på. Trappen er i hele rummets bredde og går ned i mørket til det reelle udstillingsområde. Trinene er insitu-støbte og virker som siddepladser for besøgende, der har brug for at trække sig lidt tilbage fra det lavere liggende, brede udstillingsområde.

Sidstnævnte er ikke ret stort, men intenst. En præcis række udstillede genstande er iscenesat med lys og tilhørende lyd fra en udleveret iPad. Det giver en række små oplevelsesrum i rummet, hvor arkitekturen reduceres til et sort tapet for oplevelserne. Næsten som på et teater er tekniske installationer og nødvendige adgangsveje camoufleret i sort. 

Vejen ud af tilbygningen går gennem en smal gang og trappe, der abrupt og kort fører tilbage til det store dunkle ankomstrum.

Tilbygningens arkitektoniske kvaliteter har en ret og en vrang. Indendørs er det rummenes skiftende skala og tunge materialitet, der understøtter en række stærke fortællinger. Udenpå er det den næsten flade skala, der i farve og materialitet trykker sig mod landskabet og lader ruinterrænets andre fortællinger få plads.

Danmarks Borgcenter. Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Jens M Lindhe. Vordingborg. Arkitekten.
Foto: Jens M. Lindhe

Den nye udstillingsbygning til Danmarks Borg­center er opført på toppen af slotsruinen i Vordingborg, der er blandt de bedst bevarede fortidsminder fra den danske middelalder. Nybygningen fremstår som et kileformet objekt med rustrød overflade af stål, der kiler sig ned i terrænet – og som er bygget sammen med den ældre, lange bindingsværksbygning, der efter renovering og ombygning også indgår i anlægget.

Det arkitektoniske greb er motiveret af ønsket om at undgå et egentligt nyt bygningsværk på slotsruinen og at fremhæve stedets særlige landskabelige karakter og udsigten mod havet ved ankomst til borgruinen fra byens torv. Bygningens form er desuden bestemt af byggefeltets afgrænsning, fredningsbestemmelser i borgterrænet, forekomster af fortidsminder i undergrunden samt den stedlige topografi.

Et stejlt trappeanlæg i nybygningens fulde bredde åbner til det underjordiske udstillingsniveau, der stikker ud under borgparken og skaber en dramatisk iscenesættelse af udstillingen, der både består af historiske genstande og af interaktive, audiovisuelle medier.

Tekst: Lundgaard & Tranberg, bearbejdet af red. 

 

Artiklen blev udgivet i Arkitekten 06/2015

Danmarks Borgcenter. Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Jens M Lindhe. Vordingborg. Arkitekten.
Foto: Jens M. Lindhe
Danmarks Borgcenter. Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Jens M Lindhe. Vordingborg. Arkitekten.
Foto: Jens M. Lindhe
Danmarks Borgcenter. Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Vordingborg. Arkitekten.
Stueplan
Danmarks Borgcenter. Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Vordingborg. Arkitekten.
Kælderetage
Danmarks Borgcenter. Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Vordingborg. Arkitekten.
Længdesnit