Allerød Kulturhus. Primus Arkitekter. Henrik Schafranek. Arkitekten.
Foto: Stamers Kontor

11. maj 2015

Allerød Kulturhus og Bibliotek

I Allerød ligger biblioteket, biografen og teatret ligger i kort afstand fra hinanden. En masterplan danner udgangspunkt for en række byrumsdannelser, der skal forstærke denne treenighed.

FAKTA

Allerød Kulturhus og Bibliotek
Adresse: Ved Skoven 4, Allerød
Bygherre: Allerød Kommune
Opført: 2014-15
1. præmie i indbudt konkurrence 2013
Arkitekter: Primus Arkitekter ApS, Rytter A/S
Arkitektmedarbejdere:
Primus: David Bülow-Jacobsen, Kristian Rehder, Per Appel, Olliver Sequeira
Rytter A/S: Ellen Rasch, Maya Ussing, Emanuel Rytter
Ingeniør: Jens Peter Madsen Rådgivende Ingeniører
Landskabsarkitekt: GHB Landskabsarkitekter
Totalentreprenør: Ole Jepsen A/S

Første arkitektoniske tiltag har været at føje nye faciliteter til biblioteket. På en grund, hvor der før var møbelproduktion, er en række mindre, knopskudte fabriksbygninger revet ned og en ny samlende bygning skudt op.

Bygningen er koblet på biblioteket, der som en del af projektet har fået omstruktureret sin indre logik. Publikumsfaciliteter er lagt i stueetagen, og administration, klublokaler, it m.m. er flyttet til de øvrige etager. I facaden er der mindre antydninger af et nyt indre liv: Vindueshuller er blevet til nicher, og livet er trukket længere ud mod pladsen foran.

Allerød Kulturhus. Primus Arkitekter. Henrik Schafranek. Arkitekten.
Foto: Stamers Kontor

Selve tilbygningen er et sæt af volumener. Et elevator- og trappetårn samt et fladt indgangsparti har overlevet transformationen ved at lade sig iklæde samme sorte ‘rustning’, som den reelle tilbygning har kørende som facadebeklædning. Det tegner et skarpt skel op mellem oprindeligt og tilføjet og lader samtidig det oprindelige bibliotek stå tilbage som et langt mere afklaret volumen.

Indeni er skellet mellem nyt og oprindeligt lige så tydeligt. I gulstensbygningen danner rumhøjder og materialiteter et naturligt bagtapet for et klassisk voksenbibliotek: Her lånes og læses og støjes ikke.

Anderledes er det, når man vender sig om. En tur igennem indgangspartiet giver nem adgang til børnebiblioteket, der har fået gavmild plads under tilbygningens takkede tag. Legeområder og tumlebaner supplerer bøgerne, og de uundgåelige glædeshyl og skrig dæmpes effektivt ned af rum og akustikregulering. Sidstnævnte dominerer stort og er en bydende nødvendighed, men gør ikke den taktile oplevelse af rummet en tjeneste. Især en så aktiv flade som gulvet kunne godt have fået en højere økonomisk prioritering.

Børnebiblioteket er som rum ret vellykket. Det takkede tag skaber en subtil underinddeling af bibliotekets aflange volumen, der individuelt understreges af dagslys fra nordvendte vinduespartier. Rumhøjden er gavmild, og fremtidige ombygninger/tilbygninger vil nyde godt af denne.

Allerød Kulturhus. Primus Arkitekter. Henrik Schafranek. Arkitekten.
Foto: Bo Bolther

Børnebiblioteket ligger op ad en festsal, der rummæssigt er en tro kopi. Festsalen kan mørklægges og  underinddeles via skydevægge, og det var interessant at observere på en solskinsdag, hvordan alt var trukket for, så børnene kunne udnytte bibliotekets digitale muligheder bedst og mest muligt. Et bevis på, hvordan to ens volumener indeholder stærkt varierende oplevelser af rum.

Tilbygningens oprindelige dele, tårnet og indgangspartiet, lader indefra ane, at de har stået der en rum tid. Aptering, materialer, farver og armaturer i især tårnet er meget originalt. Det forvirrer i oplevelsen af kulturhuset som samlet kompleks, når 70’er-æstetikken dominerer, samtidig med at man fornemmer at være indklædt i facadens sorte panser.

Benævnte facade er kulturhusets stærkeste arkitektoniske træk. Beklædningen udgøres af 18 mm malerbehandlede krydsfinérplader på klink. Det giver et industrielt udseende, der kobler sig fint på fabriksallegorien og materialemæssigt trækker en linje til tidligere tiders møbelproduktion på stedet.

I facaden mod indgangen er pladerne vinklet yderligere for at gøre plads til bagvedliggende armaturer. Det giver om aftenen et spil og en dybde i facaden, der trækker materialiteten frem som en dyd, samtidig med at lyset skaber tryghed for besøgende til det døgnåbne bibliotek. Lyssætningen er holdt til kun den ene facade for at understrege det nære byrum, der tiltænkes en central plads i udviklingen af området. Det er en solid pointe, men intet ville have været tabt ved at lyssætte tårnets tre andre sider. Den trods alt diskrete brug af lys er klassisk skandinavisk og ville på ordnet vis have skabt et klarere fikspunkt for Allerøds fremtidige byomdannelse.

Allerød Kulturhus. Primus Arkitekter. Henrik Schafranek. Arkitekten.
Foto: Bo Bolther

Ud- og ombygningen af biblioteket, der har til huse i kontorbygningen til Fritz Hansens gamle fabrikker, er en del af omdannelsen og fornyelsen af Allerød Bymidte. Den gamle kontorbygning er ombygget til at huse administration for biblioteket samt forenings- og forsamlingslokaler. Bibliotekets publikumsareal er samlet i stueetagen. Tilbygningen rummer børnebibliotek og to forsamlingssale. Shedtaget er vinklet til en optimal udnyttelse af ovenlys og solcelleanlæg. Facaden er en pladebekædning på klink, der rummer integreret belysning mod hovedindgangen og Byens Plads. 

Tekst: Primus Arkitekter, bearbejdet af red.

 

Artiklen blev udgivet i Arkitekten 05/2015