Gammel Hellerup Gymnasium. BIG. Bjarke Ingels. Henrik Schafranek. Arkitekten. Jens M Lindhe.
Midt i billledet ses multihallens tag. Under det grønne tag bygningen til kreative fag m.m. Foto: Jens M. Lindhe

11. januar 2015

Gammel Hellerup Gymnasium

På Gammel Hellerup Gymnasium lidt nord for København har man afsluttet en omfattende ud- og ombygning af skolens faciliteter. Nybyggerierne ligger i og ligner et sammenhængende forløb skabt af samme pen i samme strøg, men er et resultat af to separate byggeopdrag.

FAKTA

Multihal på Gammel Hellerup Gymnasium
Adresse: Svanemøllevej 87, Hellerup
Bygherre: Gammel Hellerup Gymnasium
Opførelsesår: 2013
Arkitekt: BIG
Totalentreprenør: CG Jensen
Ingeniør: EKJ
Bygherrerådgiver: Grontmij

Bjarke Ingels, tidligere elev på skolen, har skabt mere luft og plads på gymnasiets grund ved at tynde ud i de ældre gulstensbygninger og føje nyt til i flere horisontale lag. En sportshal ligger under jorden og skyder ryg op igennem gårdspladsens gulv. Skolens kreative fag har fået plads i en bygning med kunstgræsbaner på taget og gårdrummets rullende beton på gulvet og i ryggen.

Diagrammatisk logik

Sportshallen er den største arkitektoniske oplevelse af de to. Her er diagrammatisk logik og byggetekniske begrænsninger smukt omsat til rum. Væggene står i insitustøbt beton, æstetiseret på nærmest brutalistisk facon, og i loftet løber et organisk fletværk af tværliggende limtræsbjælker, der opløses og genforenes af indbygget kunstlys. 

Gammel Hellerup Gymnasium. BIG. Bjarke Ingels. Henrik Schafranek. Arkitekten. Jens M Lindhe.
Den delvist nedgravede multihal. Foto: Jens M. Lindhe
FAKTA

Ny fagbygning på Gammel Hellerup Gymnasium
Adresse: Svanemøllevej 87, Hellerup
Bygherre: Gammel Hellerup Gymnasium
Opførelsesår: 2014
Arkitekt: BIG
Totalentreprenør: BNS
Ingeniør: Midtconsult
Bygherrerådgiver: Grontmij

Loftets form er en lykkelig slutning på selvskabte problemer, der opstod med beslutningen om at grave hallen ned i gårdrummets midte. Ønsket var at fritholde de eksisterende boldbaner fra nybyggeri og udnytte den underjordiske placering til at skabe bedre forbindelser mellem gymnasiets fløje. Men store sten fem meter nede i undergrunden gjorde det umuligt at lægge hele hallen under jorden. Kravet var mindst syv meters lofthøjde, for at den kunne fungere som håndboldhal. Arkitekterne løste problemet med den manglende højde ved at udregne ballistiske baner for en håndbold kastet fra den ene ende af hallen til den anden. Overflødigt overjordisk volumen blev skåret fra og skabte formen på hallens tag og udvendige siddeflade. 

Sportshallens betonkanter skyder op gennem gårdspladsens belægning og danner et sammenhængende siddemøbel. Hallens overflade er beklædt i træ og danner behagelig kontrast til betonen, der løber i resten af gårdrummet. Tagfladen passer fint ind i et gårdrum for gymnasieelever, hvor ophold og overblik er vigtige sociale elementer.

Gammel Hellerup Gymnasium. BIG. Bjarke Ingels. Henrik Schafranek. Arkitekten. Jens M Lindhe.
Fra bygningen til de kreative fag m.m. Yders til højre multihallen, der 'skyder ryg' op i gymnasiets gård. Foto: Jens M. Lindhe

Bygningens hovedtræk

Bygningen til de kreative fag slægter sin underjordiske nabo og et par fjerne fætre i Ørestaden på. Transparensen oplevet udefra er ikke ulig VM-husene; store coatede glasfacader afslører livet bag facaderne, og kun skillevægge og etageadskillelser danner pauser i opstalten. 

Mest interessant er det at betragte kontrasten mellem undervisningslokalerne og studievejlederkontorerne. Snorlige, nye arkitektvalgte møbler står og venter på, at eleverne møder til time. Få meter derfra har personalet indrettet sig efter behag. Et lille køkken, en medbragt sofa og personligt nips gør det menneskeligt og langt mere interessant at kigge med. 

Indenfor ligger en bølgeformet bagvæg i dobbelthøjde på langs af bygningen og formidler adgangsveje mellem lokaler og etager. Den krumme insitustøbte bagvæg er bygningens arkitektoniske hovedtræk, men man kan fristes til at spørge, om ikke en ret væg med et nøgternt knæk på midten vil give samme dramatiske, rumlige effekt? Æstetisk overbevisende og effektivt er det, ingen tvivl om det. Omvendt er det også det sted i bygningen, hvor løfterne fra skitsefasens diagrammer slår klarest igennem og påpeger, hvor stor en del af arkitektur og fortællingen derom diagrammerne er blevet. Diagrammernes logik må være til stede for at legitimere bygningens æstetik. Bygningens stueetage rummer omklædning og musiklokaler. Ovenpå ligger studievejledningen og en række lokaler tiltænkt de kreative fag.

Gammel Hellerup Gymnasium. BIG. Bjarke Ingels. Henrik Schafranek. Arkitekten. Jens M Lindhe.
Den bølgeformede bagvæg i bygningen for de kreative fag. Foto: Jens M. Lindhe

Materialitet

Betonbagvæggens bløde og kurvede formsprog går igen i omklædningsfaciliteterne. Badenicher, bænke og gulve er svøbt i et organisk klæde af hvide klinker og klæb. Det giver smukke, behagelige overflader, der kontrasterer apteringens kølige stål og skarpe linjer, og giver rummet sin egen identitet. 

Fælles for alle andre lokaler og fordelingsarealer er vægbeklædningen i træ. Store flader af finerbelagt MDF pakker kassen med klasselokaler ind. På fordelingsarealernes vægge sidder trælameller med indbygget lys. De mimer limtræsbjælkerne fra sportshallen i en nedskaleret, vertikal version. På taget folder en fodboldbane i kunstgræs sig op. En lille, veludført ‘spillertunnel’ fører de omklædte elever gennem den krumme bagvæg og op til banerne. Det ku’ ha’ gjort oplevelsen mere overbevisende at lande på rigtig græs, men kunstgræsset er sikkert valgt for at gøre banerne brugbare året rundt.

Gammel Hellerup Gymnasium. BIG. Bjarke Ingels. Henrik Schafranek. Arkitekten. Jens M Lindhe.
Forbindelse op til boldbanen på taget. Foto: Jens M. Lindhe
Gammel Hellerup Gymnasium. BIG. Bjarke Ingels. Henrik Schafranek. Arkitekten. Jens M Lindhe.
Foto: Jens M. Lindhe

Gymnasiets oprindelige idrætsfaciliteter, der lå i en tilstødende bygning, var ikke længere tilstrækkelige; man manglede et multifunktionelt rum til fysisk udfoldelse, dimissionsfester og andre sammenkomster. For at løse dette problem skabte tegnestuen en ny multihal, hvis karakteristiske loft er inspireret af den kurve, en håndbold kastes i. Hallen er nedgravet 5 m under skolegården og har passiv temperaturregulering. Over jorden tjener det blødt buede tag som et uformelt mødested. Tagets kant er udformet som en lang bænk perforeret af små vinduer, som henter dagslys ned i hallen.

Ud over den nye multihal har Gammel Hellerup Gymnasium fået en ny bygning til kunst og kulturelle aktiviteter. Den nye bygning, som er nabo til hallen, indeholder to niveauer med undervisningsfaciliteter og lokaler til kunst, musik, drama, skolevejledning, omklædning og styrketræning. For at styrke de kreative fags tilstedeværelse og synlighed er undervisningslokalerne rykket helt ud til facaden. De sekundære funktioner er placeret bagved og delvist nedgravet.

Tekst: BIG, bearbejdet af red.

 

Artiklen blev udgivet i Arkitekten 01/2015

Gammel Hellerup Gymnasium. BIG. Bjarke Ingels. Henrik Schafranek. Arkitekten. Jens M Lindhe.
Multihallens tag. Foto: Jens M. Lindhe
Gammel Hellerup Gymnasium. BIG. Bjarke Ingels. Henrik Schafranek. Arkitekten. Jens M Lindhe.
Den nye bygning for de kreative fag. Foto: Jens M. Lindhe