Filosoffen. Odense. Erik Brandt Dam Arkitekter. Martin Keiding. Arkitekten.
Foto: Erik Brandt Dam Arkitekter

11. januar 2015

Filosoffen

I udvidelsen af Filosoffen i Odense fremstår konstruktioner og materialer som opdaterede afstøbninger af Hanne Kjærholms arkitektoniske formsprog.

FAKTA

Filosoffen
Filosofgangen 30, 5000 Odense C
Bygherre: Odense Kommune
Opførelsesår: 1994 (Hanne Kjærholm), 2014 1. præmie i konkurrence, 2013
Arkitekt: Erik Brandt Dam Arkitekter ApS
Arkitektmedarbejdere: Erik Brandt Dam, Sidse Hald, Ida Schnoor
Ingeniør: MOE
Landskabsarkitekt: Bisgaard Landskab ApS

Åfartens bådepladser med billetkiosk og udeområdet foran “Filosoffens” café var tidligere to adskilte arealer og funktioner. De er nu integreret, og dermed tilføres stedet mellem udstillingsbygningen og åbredden en helt ny kvalitet og værdi. 

Hvor huset tidligere havde sin entydige hovedindgang mod byen, og cafeen fremstod som en indadvendt havestue, er der kommet en større og mere åben glasbygning med appel til det rekreative liv ved Munke Mosen og langs Odense Å.

Dette nye balanceforhold med to ansigter er en kvalitet for hele anlæggets brug og er fint afspejlet i det nye design, hvis konstruktioner og materialer fremstår som opdaterede afstøbninger af Hanne Kjærholms arkitektoniske formsprog. 

Det eksisterende

I det ydre er de gamle bygninger præget af firsernes postmoderne dekorative motiver og står i hovedsagen som enkle bokse. Interiøret består af lyse harmoniske udstillingsrum, hvis rammer dannes af de synlige bærende konstruktioner og ganske få ekstra materialer. Disse rum er udstillingsbygningens stærkeste forhold, med tektoniske og rumlige referencer til Kjærholms hovedværk, Holstebro Kunstmuseum, opført 1981 og senere udvidet i 1991.

Filosoffen. Odense. Erik Brandt Dam Arkitekter. Martin Keiding. Arkitekten.
Foto: Erik Brandt Dam Arkitekter

Det nye

Udstillingsbygningens nye glasfacader er buet efter vor tids priser, produkter og energikrav, men det er mest i nærbilledet, at de lidt kraftige dimensioner springer i øjnene. Andre steder i aptering og konstruktioner, helt ned i snedker- og smededetaljer, er der tegnet og udført med stor omhu og præcision.  

Det springende punkt vedrører indlejringen af et nyt udstillingsrum som et fjerde element i den kvadrant, hvor der tidligere var åbent panoramaudblik i det dobbelthøje rum hen over caféområdet og ud i det grønne. Denne mulighed er både forsvundet og reetableret med det nye, nærmest kirurgisk implanterede rum, som tro mod den eksisterende plangeometri også nås diagonalt.

I dag findes panoramaudsigten først, når man er kommet rundt om boksen, til gengæld er den balkon, som nu findes, et sted, hvor man i højere grad kan sidde i ro og mag og nyde udsigten.

Ombygningen er skabt på den eksisterende arkitekturs præmisser, som det fx kommer til udtryk i de valgte materialer og konstruktioner og i de nye glaspartier, som i opsprosningen lægger sig tæt op ad den tidligere glasbygnings lodrette formater. Hvad de vandrette sprosser angår, er der sket en reduktion, og det valg får udbygningens eksteriør til, på trods af sin forøgede størrelse, at falde nærmest endnu bedre sammen med de grå kubers større linjer, end glashuset gjorde tidligere. 

Fagligt kvalificerende

Filosoffens forandring er et godt bidrag til debatten om, hvorvidt tilføjelser skal markeres tydeligt og adskilt eller i højere grad bare smelte i og sammen med det gamle. Der findes historisk skiftende restaureringschartre, men ikke færdige formler for dette, idet det jo bl.a. afhænger af den eksisterende bygnings tilstand og omfanget og værdien af efterfølgende udbygninger og ændringer. 

Endelig kan en en bestemt periodes arkitektur være vurderet lavt eller misforstået af den pæne undervisningspædagogik og på den måde lede efterfølgende arkitekter til utilsigtet hærværk. 

I Odense er der både respekt for værket i sig selv og for datidens udtryk. Det er fagligt kvalificerende.

Filosoffen. Odense. Erik Brandt Dam Arkitekter. Martin Keiding. Arkitekten.
Foto: Erik Brandt Dam Arkitekter

Kunstbygningen Filosoffen er tegnet af arkitekt og professor Hanne Kjærholm (1930-2009) og opført i 1994. Der er tale om et bygningsværk med en klar rumlig og konstruktiv struktur: tre relativt lukkede huse og et åbent dobbelthøjt rum som et overgangsled mellem inde og ude, organiseret omkring et kryds defineret af fire søjler. Udvidelsen er tænkt som årringe på det eksisterende hus. 

Eksisterende gulve af betonfliser er videreført, mens den karakteristiske tag- og loftkonstruktion af beton er sammenbygget med en let tagkonstruktion med akustisk regulerende loft af trælister. Stueetagens loft er akustisk puds på betondæk. Den kurvede glasfacade har gesimser af zink. Taget er beplantet med Sedum. Udvidelsen er på 138 kvm. Terrænbearbejdningen skal styrke brinken langs åen og terrassen ved Filosoffen som overgangsled, der formidler samspillet mellem byen, Munke Mose og åen.

Tekst: Erik Brandt Dam Arkitekter, bearbejdet af red.

 

Artiklen blev udgivet i Arkitekten 01/2015