Forfatterhuset. Cobe. Sara Ettrup. Arkitekten. Adam Mørk.
Foto: Adam Mørk

11. januar 2015

Daginstitutionen Forfatterhuset

Forfatterhuset, den nyeste beboer i De Gamles By, er kælenavnet for en integreret institution. 160 børn har dagligdag i denne karakteristiske parkbebyggelse midt på Nørrebro.

FAKTA

Daginstitutionen Forfatterhuset
Sted: Edith Rodes vej 2A, København N.
Bygherre: Københavns Kommune, Københavns Ejendomme
Opførelsesår: 2013-2014 • 1. præmie i konkurrence 2012     
Arkitekt: Cobe
Ingeniør: D.A.I. arkitekter ingeniører
Landskabsarkitekt: PK3
Hoved/Totalentreprenør: Kjær og Lassen

De Gamles By grundlagdes i 1890erne – oprindeligt som hospital og senere som alderdomshjem. De ældste bygninger er af arkitekt Wilhelm Petersen, og anlægget er et fint eksempel på datidens institutionsbyggeri bestående af murstenslænger i et ortogonalt system, der samler sig omkring grønne lommer i en campuslignende struktur. 

Gennem tiderne har nye bygninger føjet sig til, mest markant er en stokbebyggelse fra 1946-60, der afgrænser området mod Sjællandsgade.  

De to nye bygninger forholder sig vidt forskelligt til parken og de eksisterende bygninger. Center for Kræft og Sundhed mimer og vrider taghældningerne fra de gamle huse. I plan indordner huset sig områdets ortogonale byggelinjer og fylder grundstykket ud. Den markante forskel til området er facadens brug af metalpladebeklædning. Forfatterhuset forholder sig til stedet på en anden måde; her bliver teglen bindeleddet, mens huset i plan og facader introducerer en helt ny orden og formsprog. 

Nøje tilpasset

Forfatterhuset består af fem rektangulære volumener med afrundede hjørner, der skyder sig ud fra et vertikalt fællesrum i tre etager. Bebyggelsen spænder fra tre til en etage, og med udearealernes niveauer, dannes et samlet tæppe af legerum i forskellige niveauer.

Bebyggelsen trapper ned mod syd, og den eksisterende længe overfor har derved stadig sit visuelle uderum i behold. En fin gestus og nytolkning af de grønne lommer, der er på spil i De Gamles By.

I det hele taget er huset nøje tilpasset sine omgivelser, både de helt nære naboer i højde og drøjde og i den store skala, hvor det bliver et fint supplement til den samlede bebyggelse.

Arkitekternes egen metafor for stedet er en samling potteplanter i forskellige højder. Endnu savner potterne dog muld, og af samme grund fremstår udearealerne noget golde på en decemberdag. Det endelige landskabsprojekt mangler og vil uden tvivl gavne projektet. De svungne linjer og trædæk på legepladsen smyger sig omkring et eksisterende kejsertræ, der samler bebyggelsen yderligere og danner et fint skyggespil på teglfacaden.

Forfatterhuset. Cobe. Sara Ettrup. Arkitekten. Adam Mørk.
Foto: Adam Mørk

Nuancer af rødorange

Bygningen nytolker brugen af tegl i facaden. Der opstår dybde og spil, når facadeskærmens lodrette teglelementer møder den bagvedliggende betonfacades vekslen mellem lukkede, transparente og helt åbne felter og flader. Dette greb er smukt i alle skalatrin – husets helt nære samt det slægtskab, der dannes med resten af området.

Jeg er ikke lige så glad for vindues- og dørpartiernes røde farve. Jeg forstår godt tanken om at ville fremme det monolitiske og lade de forskellige overflader på mur og vindue bevæge sig i flere nuancer af rødorange. Men den stoflighed, der ligger i teglen som materiale, fortjener en nabooverflade, der har mere kontrast, dybde og kvalitet. Alternativt kunne den have haft samme orange som teglen og derved gå helt i spænd med sin form.

Husets funktioner samles i et lodret rum, der spænder i tre etager med kig til himmel, have og ud på etagerne. Et smukt og overraskende rum tager imod og samler. Tilsvarende husets ydre er rummets balkoner afrundede, hvilket understreges af hvide stålbalustre, der spænder rummets højde ud.

Spatiøs nedskalering

De enkelte vugge- og børnehavestuer ligner mange andre institutioner. Lidt trange med puslerum som rumdeler og to stuer, der kan slås sammen til et ‘team’. Alligevel virker rummene lidt mere spatiøse end den gængse stue i kraft af de rundede hjørner, der naturligt giver følelsen af, at rummet flyder videre. 

Projektet lykkes med i ét greb at forene de mange stuer, uderum og funktioner i en legende bevægelse, der nedskalerer den store institution og tager fat i områdets materialer og højder. Med Forfatterhuset er der tilføjet et nyt kapitel til De Gamles By i et nutidigt sprog med afsæt i stedets karakter.

Forfatterhuset. Cobe. Sara Ettrup. Arkitekten. Adam Mørk.
Foto: Adam Mørk

Daginstitutionen Forfatterhuset består af fem små huse med grønne tage og en facade af røde tegl-lameller. Facaden fungerer som et bånd, der snor sig rundt om de fem bygninger og legepladsen og på den måde binder elementerne sammen til én samlet struktur. Ud over at danne hegn for legepladsen fungerer facaden også som klimaskærm, værn for taghaverne og som solafskærmning foran vinduerne. Husene er i en til tre etager og formidler overgangen mellem Nørrebros høje karréer og De Gamles Bys grønne plæner. 

Daginstitutionen rummer i alt 1.927 kvm og 160 børn.

Tekst: Cobe, bearbejdet af red. 

 

Artiklen blev udgivet i Arkitekten 01/2015